Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Lech Resort & Spa w Łebie ul. Brzozowa 18, jako Administrator danych osobowych Akceptanta, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą) podaje następujące informacje.

  1. Dane dotyczące Administratora

Lech Resort & Spa z siedzibą w Łebie przy ulicy Brzozowej 18, nr wpisu do CIDG 703

Dane kontaktowe: biuro@lechresortspa.pl

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– zawarcia i wykonania umowy o współpracy w zakresie obsługi i rozliczenia transakcji finansowych, na podstawie art.6 ust. 1 lit. B) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

– wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

– wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 lit .f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest:

  1. a) dla celów marketingu usług Administratora, w tym informowania, w tym przesyłania informacji o nowych ofertach i promocjach
  2. b) w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im
  3. c) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń
  4. d) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług
  5. e) dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

– podmioty wspierające operacyjne wykonywanie umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń
i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, Call Center, obsługa platform do kontaktów z Akceptantem, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

– wydawcy kart płatniczych, organizacje płatnicze

– agenci, agencje reklamowe i inne podmioty promujące lub pośredniczy w sprzedaży usług Administratora

– podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi dorywcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową,

OFERTY SPECJALNE Rezerwacje