ZALECENIA

Przed przyjazdem

Oto zalecenia, jakie muszą spełnić nasi Goście przed przyjazdem do Lech Resort & SPA:

1. Prosimy o przesłanie na adres e-mail rezerwacje@lechresortspa.pl danych wszystkich osób przebywających razem z Państwem w celu przygotowania kart meldunkowych oraz kwitka zapłaty opłaty klimatycznej.

Dane osobowe do kart meldunkowych (każda z osób przebywających na terenie musi mieć wypełnioną kartę) na wypadek wystąpienia zakażenia oraz konieczności podjęcia w związku z tym stosownych działań:

– imię i nazwisko;
– adres zamieszkania;
– PESEL;
– kontaktowy nr telefonu;
– nr rejestracyjny samochodu (jeśli będziecie Państwo parkować na terenie obiektu).

2. Osoby mające rezerwacje na turnusach rehabilitacyjnych i profilaktyczno-zdrowotnych prosimy o przesłanie dokumentacji lekarskiej (informacji o stanie zdrowia/wniosku o skierowanie na turnus/kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) – w formie skanów bądź zdjęć dokumentów – na adres mailowy: rezerwacje@lechresortspa.pl

3. W miarę możliwości prosimy o płatność przelewem przed przyjazdem do Ośrodka na nasz rachunek bankowy (z wyjątkiem opłaty miejscowej, tzw. klimatycznej, którą należy opłacić wyłącznie gotówką w recepcji wg stawek – 2 zł/doba/osoba w lipcu i sierpniu, w pozostałym okresie 1 zł/doba/osoba – prosimy o wcześniejsze przygotowanie odliczonej kwoty):

Lech Resort & Spa, ul. Brzozowa 18, 84-360 Łeba
Numer rachunku: 36 1240 3800 1111 0000 4461 0331

ZALECENIA

Na terenie obiektu

Oto zalecenia, jakie muszą spełnić nasi Goście na terenie obiektu Lech Resort & SPA:

Przed wejściem do każdego z budynków znajduje się informacja, ile osób może aktualnie przebywać w danej części Ośrodka (prosimy o zachowanie odstępu między osobami 2 m).

Przy wejściach do budynków, sali restauracyjnej, MediSPA, przy wyjściu z toalet znajdują się ogólnodostępne dozowniki z płynem do dezynfekcji.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone zostały instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji znajdują się instrukcje odnośnie prawidłowej dezynfekcji rąk.

Nie rzadziej niż co godzinę, odbywa się dezynfekcja powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów, a także pomieszczeń ogólnych: toalet, telefonów, klawiatury komputerów, oraz innych często dotykanych powierzchni.

Wyłączone z użytkowania są m.in. siłownia zewnętrzna, basen, sauny, plac zabaw i pokój zabaw, jak również inne miejsca, w których mogą tworzyć się grupy Gości (do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania gospodarki)

ZALECENIA

W recepcji

Oto zalecenia, jakie muszą spełnić nasi Goście przebywający w recepcji Lech Resort & SPA:

Aby zapewnić maksymalne względy bezpieczeństwa podczas jakichkolwiek czynności wykonywanych w recepcji, przy ladzie może przebywać jedna osoba. W pomieszczeniu recepcji mogą przebywać maksymalnie 2 osoby – Goście muszą zachować bezpieczną odległość – minimum 2 metrów od siebie.

W momencie zakwaterowania pracownicy recepcji informują o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych przez Lech Resort & Spa w związku z wirusem.

OFERTY SPECJALNE Rezerwacje