W ramach projektu zaplanowano:

  1. Postawienie 2 altan ogrodowych
  2. Zakup wyposażenia do altan: 4 szt. ogrzewacze do altan; 1 szt. grill ogrodowy; zakup wyposażenia do restauracji hotelowej i altan; zakup stołów i krzeseł

Łącznie wsparcie na cele inwestycyjne wynosi: 182 491,73 zł

W tym dofinansowanie: 155 117,96 zł

Wsparcie na kapitał obrotowy: 70 000 zł

OFERTY SPECJALNE Rezerwacje